”ဒုရဲအုပ်”မှ အရက်မူးပြီး ”ရဲတပ်သားတစ်ဦးကို သေနတ်ဖြင့် ၄ ကြိမ်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွား”……

Zawgyi Font ဖှငြ့ဖတရြနြ

တှနြးဇံမှို့နယတြှငြ ဒုရဲအုပမြှ အရကမြူးပှီး ရဲတပသြားတဈဦးကို သနတေဖြှငြ့ ပဈခတမြှုဖှဈပှား

တှနြးဇံမှို့နယတြှငြ ဒုရဲအုပဟြနဝြငြးအောငမြှ အရကမြူးပှီး ရဲတပသြား ထနလြနွြးပေါငကြို 6mm သနတေဖြှငြ့ ဒီဇငဘြာလ၁၄ ရကနြေ့က ၄ ကှိမပြဈခတခြဲ့သောလြညြး အပဈခံရသူမှာ အသကဘြေးမှ လှတမြှောကခြဲ့ကှောငြး သိရသညြ။

ဒီဇငဘြာလ ၁၄ ရကနြေ့က လုံခှုံရေးဆောငရြှကထြားရှိမူ ဇာတသြတလြေ့ကငွြ့ရေးအတှကြ သှားရောကစြဉြ တှနြးဇံမှို့နယြ၊ ဘပီးအုပစြု၊ ကွီခါး- ဇမမြီး လမြးခှဲအရောကတြှငြ အကှောငြးကိဈစမရှိဘဲ ဒုရဲအုပြ ဟနဝြငြးအောငမြှ တပသြား ထနလြနွြးပေါငကြို

၎င်းငျးငြးကိုငဆြောငသြညြ့ ခှောကလြုံးပှူး သနတြေ ကညွြ(၄)တောငြ့ဖှငြ့ ပဈခတသြဖှငြ့ ကှောကရြှံ့ပှီး တောထဲသို့ ထှကပြှေးပုနြးခိုနစဉေစြဈကှောငြးမှုးဖှဈသူ ဗိုလကြှီး အောငကြိုကို မှ မကှောကရြနနြှငြ့ တာဝနယြူပေးရနပြှောသဖှငြ့ လေ့ကငွြ့ရေးအဖှဲ့နှငြ့ ပှနလြညပြူးပေါငြး ခဲ့ကှောငြးသိရသညြ။

သနတေဖြှငြ့ ပဈခတခြဲ့သူ နယထြိနြးခေါငြးဆောငြ ဒုရဲအုပြ ဟနထြှနြးဝငြးအောငကြို အရေးယူပေးရနြ တှနြးဇံမှို့မရဲစခနြးမှ တဈဆငြ့ခငွြးပှညနြယအြစိုးရအဖှဲ့၊ ပှညသြူ့လှှတတြောကြိုယစြားလှယနြှငြ့ အမွိုးသားလှှတတြောကြိုယစြားလှယတြို့ထံ အပဈခံရသူမှ တိုငတြနြးစာပေးပို့ထားသညြ။

ရဲတပသြား ထနလြနွြးပေါငနြှငြ့ ဒုရဲအုပြ ဟနထြှနြးဝငြးအောငတြို့အကှား လူမှုရေးကိဈစဖှငြ့စကားမွား ရနဖြှဈထားခှငြးမွိုးလညြး မရှိခဲ့ဘဲ အဆိုပါ အခငြးဖှဈသညြ့နေ့တှငြ အရကမြူးနသဖှေငြ့ ဒုရဲအုပမြှ ရဲတပသြား ထနလြနွြးပေါငကြို

6mmသနတေဖြှငြ့ ၄ ကှိမပြဈခတခြဲ့သောလြညြး ပထမ ပဈခကွမြှာ ဆိုငကြယထြိခဲ့ပှီး ဒုတိယနှငြ့ နောကဆြုံးပဈခကွမြှာ မှကှေီးထိမှနခြဲ့သညြ့အတှကြ ရဲတပသြား အသကဘြေးမှ လှတမြှောကခြဲ့ရသညြ။

ထို့နောကတြှငလြညြး ဒုရဲအုပမြှ “လူတဈယောကကြို သတရြငြ သိနြး ၁၀၀၊ ၂၀၀ လောကနြဲ့လွောလြို့ရတယြ။

အခုငါ့မှာ သိနြး ၂၀ ပါတယြ”ဟုလညြး ရဲတပသြား ထနလြနွြးပေါငကြို ဒုရဲအုပမြှ ပှောခဲ့ကှောငြးလညြး ထနလြနွြးပေါငမြှ မီဒီယာမွားတှငြ ဖှကှေားထားသညြ။

အဆိုပါ ရဲတပသြား ထနလြနွြးပေါငကြို ဒုရဲအုပမြှ သနတေဖြှငြ့ ပဈခတနြခွေိနတြှငြ မကွမြှငသြကသြေ ရဲတပဖြှဲ့ဝငြ လူငါးဦး ရှိကှောငြးလညြး သိရသညြ။

credit myanmar daily news

unicode version

တှနြးဇံမှို့နယတြှငြ ဒုရဲအုပမြှ အရကမြူးပှီး ရဲတပသြားတဈဦးကို သနတေဖြှငြ့ ပဈခတမြှုဖှဈပှား

တှနြးဇံမှို့နယတြှငြ ဒုရဲအုပဟြနဝြငြးအောငမြှ အရကမြူးပှီး ရဲတပသြား ထနလြနွြးပေါငကြို 6mm သနတေဖြှငြ့ ဒီဇငဘြာလ၁၄ ရကနြေ့က ၄ ကှိမပြဈခတခြဲ့သောလြညြး အပဈခံရသူမှာ အသကဘြေးမှ လှတမြှောကခြဲ့ကှောငြး သိရသညြ။

ဒီဇငဘြာလ ၁၄ ရကနြေ့က လုံခှုံရေးဆောငရြှကထြားရှိမူ ဇာတသြတလြေ့ကငွြ့ရေးအတှကြ သှားရောကစြဉြ တှနြးဇံမှို့နယြ၊ ဘပီးအုပစြု၊ ကွီခါး- ဇမမြီး လမြးခှဲအရောကတြှငြ အကှောငြးကိဈစမရှိဘဲ ဒုရဲအုပြ ဟနဝြငြးအောငမြှ တပသြား ထနလြနွြးပေါငကြို

၎င်းငျးငြးကိုငဆြောငသြညြ့ ခှောကလြုံးပှူး သနတြေ ကညွြ(၄)တောငြ့ဖှငြ့ ပဈခတသြဖှငြ့ ကှောကရြှံ့ပှီး တောထဲသို့ ထှကပြှေးပုနြးခိုနစဉေစြဈကှောငြးမှုးဖှဈသူ ဗိုလကြှီး အောငကြိုကို မှ မကှောကရြနနြှငြ့ တာဝနယြူပေးရနပြှောသဖှငြ့ လေ့ကငွြ့ရေးအဖှဲ့နှငြ့ ပှနလြညပြူးပေါငြး ခဲ့ကှောငြးသိရသညြ။

သနတေဖြှငြ့ ပဈခတခြဲ့သူ နယထြိနြးခေါငြးဆောငြ ဒုရဲအုပြ ဟနထြှနြးဝငြးအောငကြို အရေးယူပေးရနြ တှနြးဇံမှို့မရဲစခနြးမှ တဈဆငြ့ခငွြးပှညနြယအြစိုးရအဖှဲ့၊ ပှညသြူ့လှှတတြောကြိုယစြားလှယနြှငြ့ အမွိုးသားလှှတတြောကြိုယစြားလှယတြို့ထံ အပဈခံရသူမှ တိုငတြနြးစာပေးပို့ထားသညြ။

ရဲတပသြား ထနလြနွြးပေါငနြှငြ့ ဒုရဲအုပြ ဟနထြှနြးဝငြးအောငတြို့အကှား လူမှုရေးကိဈစဖှငြ့စကားမွား ရနဖြှဈထားခှငြးမွိုးလညြး မရှိခဲ့ဘဲ အဆိုပါ အခငြးဖှဈသညြ့နေ့တှငြ အရကမြူးနသဖှေငြ့ ဒုရဲအုပမြှ ရဲတပသြား ထနလြနွြးပေါငကြို

6mmသနတေဖြှငြ့ ၄ ကှိမပြဈခတခြဲ့သောလြညြး ပထမ ပဈခကွမြှာ ဆိုငကြယထြိခဲ့ပှီး ဒုတိယနှငြ့ နောကဆြုံးပဈခကွမြှာ မှကှေီးထိမှနခြဲ့သညြ့အတှကြ ရဲတပသြား အသကဘြေးမှ လှတမြှောကခြဲ့ရသညြ။

ထို့နောကတြှငလြညြး ဒုရဲအုပမြှ “လူတဈယောကကြို သတရြငြ သိနြး ၁၀၀၊ ၂၀၀ လောကနြဲ့လွောလြို့ရတယြ။ အခုငါ့မှာ သိနြး ၂၀ ပါတယြ”ဟုလညြး ရဲတပသြား ထနလြနွြးပေါငကြို ဒုရဲအုပမြှ ပှောခဲ့ကှောငြးလညြး ထနလြနွြးပေါငမြှ မီဒီယာမွားတှငြ ဖှကှေားထားသညြ။

အဆိုပါ ရဲတပသြား ထနလြနွြးပေါငကြို ဒုရဲအုပမြှ သနတေဖြှငြ့ ပဈခတနြခွေိနတြှငြ မကွမြှငသြကသြေ ရဲတပဖြှဲ့ဝငြ လူငါးဦး ရှိကှောငြးလညြး သိရသညြ။

credit myanmar daily news

unicode version

Unicode Font ဖှငြ့ဖတရြနြ

တှနြးဇံမှို့နယတြှငြ ဒုရဲအုပမြှ အရကမြူးပှီး ရဲတပသြားတဈဦးကို သနတေဖြှငြ့ ပဈခတမြှုဖှဈပှား

တှနြးဇံမှို့နယတြှငြ ဒုရဲအုပဟြနဝြငြးအောငမြှ အရကမြူးပှီး ရဲတပသြား ထနလြနွြးပေါငကြို 6mm သနတေဖြှငြ့ ဒီဇငဘြာလ၁၄ ရကနြေ့က ၄ ကှိမပြဈခတခြဲ့သောလြညြး အပဈခံရသူမှာ အသကဘြေးမှ လှတမြှောကခြဲ့ကှောငြး သိရသညြ။

ဒီဇငဘြာလ ၁၄ ရကနြေ့က လုံခှုံရေးဆောငရြှကထြားရှိမူ ဇာတသြတလြေ့ကငွြ့ရေးအတှကြ သှားရောကစြဉြ တှနြးဇံမှို့နယြ၊ ဘပီးအုပစြု၊ ကွီခါး- ဇမမြီး လမြးခှဲအရောကတြှငြ အကှောငြးကိဈစမရှိဘဲ ဒုရဲအုပြ ဟနဝြငြးအောငမြှ တပသြား ထနလြနွြးပေါငကြို

၎င်းငျးငြးကိုငဆြောငသြညြ့ ခှောကလြုံးပှူး သနတြေ ကညွြ(၄)တောငြ့ဖှငြ့ ပဈခတသြဖှငြ့ ကှောကရြှံ့ပှီး တောထဲသို့ ထှကပြှေးပုနြးခိုနစဉေစြဈကှောငြးမှုးဖှဈသူ ဗိုလကြှီး အောငကြိုကို မှ မကှောကရြနနြှငြ့ တာဝနယြူပေးရနပြှောသဖှငြ့ လေ့ကငွြ့ရေးအဖှဲ့နှငြ့ ပှနလြညပြူးပေါငြး ခဲ့ကှောငြးသိရသညြ။

သနတေဖြှငြ့ ပဈခတခြဲ့သူ နယထြိနြးခေါငြးဆောငြ ဒုရဲအုပြ ဟနထြှနြးဝငြးအောငကြို အရေးယူပေးရနြ တှနြးဇံမှို့မရဲစခနြးမှ တဈဆငြ့ခငွြးပှညနြယအြစိုးရအဖှဲ့၊ ပှညသြူ့လှှတတြောကြိုယစြားလှယနြှငြ့ အမွိုးသားလှှတတြောကြိုယစြားလှယတြို့ထံ အပဈခံရသူမှ တိုငတြနြးစာပေးပို့ထားသညြ။

ရဲတပသြား ထနလြနွြးပေါငနြှငြ့ ဒုရဲအုပြ ဟနထြှနြးဝငြးအောငတြို့အကှား လူမှုရေးကိဈစဖှငြ့စကားမွား ရနဖြှဈထားခှငြးမွိုးလညြး မရှိခဲ့ဘဲ အဆိုပါ အခငြးဖှဈသညြ့နေ့တှငြ အရကမြူးနသဖှေငြ့ ဒုရဲအုပမြှ ရဲတပသြား ထနလြနွြးပေါငကြို

6mmသနတေဖြှငြ့ ၄ ကှိမပြဈခတခြဲ့သောလြညြး ပထမ ပဈခကွမြှာ ဆိုငကြယထြိခဲ့ပှီး ဒုတိယနှငြ့ နောကဆြုံးပဈခကွမြှာ မှကှေီးထိမှနခြဲ့သညြ့အတှကြ ရဲတပသြား အသကဘြေးမှ လှတမြှောကခြဲ့ရသညြ။

ထို့နောကတြှငလြညြး ဒုရဲအုပမြှ “လူတဈယောကကြို သတရြငြ သိနြး ၁၀၀၊ ၂၀၀ လောကနြဲ့လွောလြို့ရတယြ။

အခုငါ့မှာ သိနြး ၂၀ ပါတယြ”ဟုလညြး ရဲတပသြား ထနလြနွြးပေါငကြို ဒုရဲအုပမြှ ပှောခဲ့ကှောငြးလညြး ထနလြနွြးပေါငမြှ မီဒီယာမွားတှငြ ဖှကှေားထားသညြ။

အဆိုပါ ရဲတပသြား ထနလြနွြးပေါငကြို ဒုရဲအုပမြှ သနတေဖြှငြ့ ပဈခတနြခွေိနတြှငြ မကွမြှငသြကသြေ ရဲတပဖြှဲ့ဝငြ လူငါးဦး ရှိကှောငြးလညြး သိရသညြ။

credit myanmar daily news

unicode version

တှနှးဇံမှို့နယတှှငှ ဒုရဲအုပမှှ အရကမှူးပှီး ရဲတပသှားတဈဦးကို သနတဖှှငှေ့ ပဈခတမှှုဖှဈပှား

တှနှးဇံမှို့နယတှှငှ ဒုရဲအုပဟှနဝှငှးအောငမှှ အရကမှူးပှီး ရဲတပသှား ထနလှနှှးပေါငကှို 6mm သနတဖှှငှေ့ ဒီဇငဘှာလ၁၄ ရကနှေ့က ၄ ကှိမပှဈခတခှဲ့သောလှညှး အပဈခံရသူမှာ အသကဘှေးမှ လှတမှှောကခှဲ့ကှောငှး သိရသညှ။

ဒီဇငဘှာလ ၁၄ ရကနှေ့က လုံခှုံရေးဆောငရှှကထှားရှိမူ ဇာတသှတလှေ့ကငှ့ရှေးအတှကှ သှားရောကစှဉှ တှနှးဇံမှို့နယှ၊ ဘပီးအုပစှု၊ ကှီခါး- ဇမမှီး လမှးခှဲအရောကတှှငှ အကှောငှးကိဈစမရှိဘဲ ဒုရဲအုပှ ဟနဝှငှးအောငမှှ တပသှား ထနလှနှှးပေါငကှို

၎င်းငျးငြးငွးငှးကိုငဆှောငသှည့ှ ခှောကလှုံးပှူး သနတှေ ကညှှ(၄)တောင့ဖှှင့ှ ပဈခတသှဖှင့ှ ကှောကရှှံ့ပှီး တောထဲသို့ ထှကပှှေးပုနှးခိုနစဉစှဈေကှောငှးမှုးဖှဈသူ ဗိုလကှှီး အောငကှိုကို မှ မကှောကရှနနှှင့ှ တာဝနယှူပေးရနပှှောသဖှင့ှ လေ့ကငှ့ရှေးအဖှဲ့နှင့ှ ပှနလှညပှူးပေါငှး ခဲ့ကှောငှးသိရသညှ။

သနတဖှှငှေ့ ပဈခတခှဲ့သူ နယထှိနှးခေါငှးဆောငှ ဒုရဲအုပှ ဟနထှှနှးဝငှးအောငကှို အရေးယူပေးရနှ တှနှးဇံမှို့မရဲစခနှးမှ တဈဆင့ခှငှှးပှညနှယအှစိုးရအဖှဲ့၊ ပှညသှူ့လှှတတှောကှိုယစှားလှယနှှင့ှ အမှိုးသားလှှတတှောကှိုယစှားလှယတှို့ထံ အပဈခံရသူမှ တိုငတှနှးစာပေးပို့ထားသညှ။

ရဲတပသှား ထနလှနှှးပေါငနှှင့ှ ဒုရဲအုပှ ဟနထှှနှးဝငှးအောငတှို့အကှား လူမှုရေးကိဈစဖှင့စှကားမှား ရနဖှှဈထားခှငှးမှိုးလညှး မရှိခဲ့ဘဲ အဆိုပါ အခငှးဖှဈသည့နှေ့တှငှ အရကမှူးနသဖှငှေ့ ဒုရဲအုပမှှ ရဲတပသှား ထနလှနှှးပေါငကှို

6mmသနတဖှှငှေ့ ၄ ကှိမပှဈခတခှဲ့သောလှညှး ပထမ ပဈခကှမှှာ ဆိုငကှယထှိခဲ့ပှီး ဒုတိယနှင့ှ နောကဆှုံးပဈခကှမှှာ မှကှေီးထိမှနခှဲ့သည့အှတှကှ ရဲတပသှား အသကဘှေးမှ လှတမှှောကခှဲ့ရသညှ။

ထို့နောကတှှငလှညှး ဒုရဲအုပမှှ “လူတဈယောကကှို သတရှငှ သိနှး ၁၀၀၊ ၂၀၀ လောကနှဲ့လှောလှို့ရတယှ။ အခုငါ့မှာ သိနှး ၂၀ ပါတယှ”ဟုလညှး ရဲတပသှား ထနလှနှှးပေါငကှို ဒုရဲအုပမှှ ပှောခဲ့ကှောငှးလညှး ထနလှနှှးပေါငမှှ မီဒီယာမှားတှငှ ဖှကှေားထားသညှ။

အဆိုပါ ရဲတပသှား ထနလှနှှးပေါငကှို ဒုရဲအုပမှှ သနတဖှှငှေ့ ပဈခတနှခှေိနတှှငှ မကှမှှငသှကသှေ ရဲတပဖှှဲ့ဝငှ လူငါးဦး ရှိကှောငှးလညှး သိရသညှ။

credit myanmar daily news

unicode version

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top